Individuele therapie / coaching

Iedereen heeft in zijn of haar leven weleens te maken met spanningen en problemen. Tot op zekere hoogte is dit normaal en hoort het bij het leven. Wanneer de problemen ernstig zijn of lang duren kunnen zij de draagkracht ondermijnen waardoor mogelijk ernstige klachten ontstaan.

Problemen waar mensen mee komen zijn:

  • Omgang met anderen (familie, vrienden, collega’s)
  • Omgaan met ziekte (van jezelf of van iemand uit je omgeving)
  • Rouwverwerking
  • Aan werk gerelateerde problemen
  • Opvoeding
  • Omgaan met loslaten, verlaten
  • Traumatische ervaring

Samen met de therapeut wordt er onderzocht waarom dingen gaan in het leven zoals ze gaan, waarom je de keuzes maakt die je maakt. Stil staan bij wat je hebt meegemaakt. Uit wat voor een gezin kom je? Wat zijn je kwaliteiten, maar ook wat zijn je kwetsbaarheden?

Individuele therapie/coaching is gericht op het verminderen van de klachten die iemand heeft. Tevens wordt er onderzoek gedaan naar de betekenis en het patroon van de klachten. Dit inzicht stelt iemand in staat om in de toekomst te herkennen wanneer de problemen zich weer voordoen.