Werkwijze & Tarieven

Naar aanleiding van de aanmelding via e-mail of telefoon hebben wij ons eerste contact. Aan het einde van het telefonische gesprek maken we een afspraak.

Het eerste gesprek, ook wel de intake genoemd, dient als kennismaking. We inventariseren samen uw vraag en situatie om te zien of deze aansluit bij mijn werkwijze. Eventueel kan ik u doorverwijzen als een andere behandeling beter zou passen. Indien we, in gezamenlijk overleg, besluiten verder te gaan wordt een afspraak gemaakt voor een tweede gesprek waarmee de intake wordt afgerond.

In de gesprekken die volgen bespreken we uw hulpvraag en doelen. Aan de hand hiervan stel ik een behandelplan op. In dit behandelplan staan o.a. de doelen waaraan we gaan werken, de soort behandeling en het aantal gesprekken. Aan het eind van de behandeling zal er een evaluatie plaatsvinden.

Gesprekken kunnen plaatsvinden overdag, maar ook in de avonduren.

Privacy

Voor mij geldt een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat al uw informatie vertrouwelijk behandeld wordt. Ik deel geen informatie met derden, tenzij wij hierover hebben gesproken en u toestemming heeft gegeven hiervoor.

Geen wachtlijst

In de meeste gevallen kan binnen een werkweek het eerste gesprek plaatsvinden.


Tarieven

Voor individuele gesprekken wordt een bedrag van €85,- per uur in rekening gebracht. Bij relatiegesprekken is dit €95,- per uur. Hier rust geen BTW op.

Vergoeding

Sinds 2013 vergoeden verzekeraars helaas geen behandelingen meer voor problemen die in de relationele sfeer liggen. Ook vergoeden zij behandelingen voor aanpassingsstoornissen, problemen rond rouw en arbeid- en werkproblemen niet meer. In sommige gevallen vergoed de werkgever de kosten (of een gedeelte hiervan).

Een verwijsbrief van uw huisarts verdient aanbeveling. In deze brief zou de reden vermeld moeten zijn waarvoor u doorverwezen wordt.

Afzegging en verzuim

Indien u een afspraak minder dan 24 uur tevoren afzegt of wijzigt, of niet op onze gemaakte afspraak verschijnt, dan wordt deze afspraak alsnog in rekening gebracht. Het tarief en de duur van een gesprek liggen vast, zie hier boven.